Czym jest druk CMR i jak poprawnie go wypełnić?

Druk CMR to skrót od francuskiej nazwy Connaissement de Marchandises par Route, czyli dokument przeładunkowy, który jest podstawowym dokumentem przewozu towarów drogą lądową. Jego wypełnienie jest konieczne, jeśli przewoźnik chce otrzymać zapłatę za swoją usługę.

Czym jest druk CMR?

Druk CMR jest wielojęzycznym dokumentem w formacie A4, który zawiera w sobie wszystkie niezbędne informacje potrzebne do kompleksowego opisu przewozu towarów. Są to takie informacje jak: dane przewoźnika, adresy stron, informacje o konkretnym ładunku, szczegóły dotyczące wykonania transportu oraz informacje o podpisach potwierdzających zawarcie umowy przewozu.

Aby poprawnie wypełnić druk CMR, należy w pierwszej kolejności wpisać dane przewoźnika i adresy stron, czyli przewoźnika oraz odbiorcy. Następnie należy wpisać informacje o konkretnym ładunku, w tym: rodzaj towaru, jego wagę, ilość sztuk, wartość, czy też jakiekolwiek dodatkowe informacje. Kolejnym punktem jest wpisanie szczegółów dotyczących wykonania transportu, czyli miejsce i datę wyjazdu, miejsce i datę przyjazdu, rodzaj pojazdu, jego numer rejestracyjny, a także miejsce i datę umowy przewozu. Na końcu, aby potwierdzić zawarcie umowy przewozu, wpisuje się podpisy stron oraz datę ich podpisania.

Druk CMR jest niezbędnym dokumentem przewozu towarów drogą lądową. Jego wypełnienie wymaga odpowiedniego przygotowania i uważnego wypełnienia wszystkich wymaganych informacji. Wypełnienie druku CMR jest niezbędne do otrzymania zapłaty za usługę przez przewoźnika.

Kto odpowiada za wypełnienie druku CMR?

Druk CMR to oficjalne dokumenty przewozowe, które są wypełniane przez przewoźników w celu udokumentowania usługi przewozu towarów. Jest to ważny dokument dla obu stron transakcji, ponieważ określa ona warunki przewozu oraz określa odpowiedzialność przewoźnika. Wypełnienie druku CMR jest obowiązkowe dla wszystkich przewoźników, którzy realizują międzynarodowy transport towarów (gotowy wzór CMR znajdziesz na stronie supercmr.com)

Głównymi osobami odpowiedzialnymi za wypełnienie druku CMR są przewoźnik oraz nadawca. Przewoźnik jest odpowiedzialny za wpisanie informacji dotyczących ładunku, takich jak jego rodzaj, waga i adres dostawy. Nadawca jest odpowiedzialny za wpisanie informacji dotyczących nadawcy, takich jak jego dane adresowe i numer telefonu. Ponadto, na druku CMR muszą być określone warunki przewozu, takie jak odpowiedzialność przewoźnika, terminy dostawy i ceny.

Druk CMR jest ważnym narzędziem w międzynarodowym transporcie towarów. Jest on wymagany w wielu krajach, w tym w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto, może on służyć jako dowód w przypadku sporu dotyczącego usługi przewozu towarów. Dlatego ważne jest, aby wszystkie wymagane informacje były poprawnie wpisane do druku CMR. Dokument ten powinien być podpisany przez obie strony transakcji, zanim zostanie wysłany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *