Pozew o alimenty

Rozwód nigdy nie jest rzeczą łatwą i przyjemną, dla żadnej ze stron. W dzisiejszych czasach można jednak zaobserwować wciąż rosnącą liczbę rozwodów. Sytuacja komplikuje się zwłaszcza wtedy, gdy małżeństwo posiada dzieci. Często również zdarza się, że po uzyskaniu rozwodu małżonek nie płaci na dzieci żadnych pieniędzy. Wówczas być może jedynym skutecznym narzędziem w walce z nim jest pozew o alimenty.

Pozew o alimenty powinien być przede wszystkim w odpowiedni sposób sporządzony. Należy w nim zawrzeć odpowiednie uzasadnienie. Warto również przedstawić sytuację życiową dziecka, to znaczy kiedy się urodziło, gdzie mieszka. W tym miejscu zawrzeć należy również informację od kiedy pozwany małżonek nie płaci alimentów. Do pozwu należy dołączyć akt urodzenia dziecka, skrócony bądź zupełny. Akt skrócony wymagany jest w przypadku dziecka, które pochodzi ze związku małżeńskiego, zupełny – pozamałżeńskiego.

Pozew o alimenty wzór uzasadnienia jest niezwykle ważny. Tylko odpowiednio sporządzony pozew będzie podstawą do przyznania alimentów stronie pozywającej. W pozwie należy zawrzeć informację o sytuacji materialnej pozwanego, bowiem ona jest podstawą do przyznania alimentów i określenia ich wielkości. Pozwany ma obowiązek przedstawić swoją sytuację materialną w sądzie przedstawiając wszystkie swoje dochodzi oraz zarobki. Strona pozywająca w uzasadnieniu złożenia pozwu powinna również zawrzeć informację o potrzebach dziecka, to znaczy wszystkich kosztach, które na nie są ponoszone. Wliczają się do nich również wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe mające na celu rozwój dziecka. Powinno się również przedstawić sytuację strony, która dziecko wychowuje. Wszelkiego tego typu informację powinny być podparte odpowiednimi zaświadczeniami.

Pozew o alimenty można złożyć również wtedy, gdy pozwany lub pozwana płacą pieniądze na dziecko, jednak nie odpowiadają i nie pokrywają wszystkich jego potrzeb. Również nieregularność w dostarczaniu pieniędzy może być podstawą do złożenia pozwu. W takich sytuacjach potrzeba jednak ponownie przedstawić w sądzie odpowiednie uzasadnienie poprzez dostarczenie materiałów dowodowych w postaci zaświadczeń i porównań z wydatkami ponoszonymi przez rodzica.

Odpowiednio przygotowany pozew o alimenty jest niezbędną i kluczową rzeczą w walce z niepłacącym rodzicem. Każde dziecko ma swoje potrzeby i oczekiwania, a kwestia rozstania się rodziców, nie powinna wpłynąć na jego rozwój. Niezbędną kwestią w pozwie o alimenty jest przedstawienie jasnych i twardych dowodów przez stronę pozywającą. Dopuszczalne są jednak również dowody nieprzedstawiane na piśmie. Można się bowiem podeprzeć zeznaniami świadków, które znają sytuację lub przesłuchań.

Walka o alimenty na pewno nie jest rzeczą łatwą, jednak istnieje wiele możliwości, w których strona pokrzywdzona może odzyskać swoją należność. Pozew o alimenty, zeznania i przesłuchania świadków należą do narzędzi prawnych, które z pewnością dadzą stronie pozywającej zwycięstwo. Należy się do tego wszystkiego jednak dobrze przygotować.

Polecamy:
Jak prowadzić kampanie Google Ads w małej lub średniej firmie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *