Rola zarządzania w małej firmie – czy na pewno ją dobrze rozumiesz?

Wszystkie małe firmy muszą martwić się zasadami zarządzania. Decyzje kierownictwa wpłyną na sukces firmy, zdrowie jej środowiska pracy, rozwój, jeśli wzrost jest celem, a także wartość i satysfakcję klientów. Zarządzanie „po łebkach” może działać tymczasowo, ale jego szaleństwo nieuchronnie odbije się negatywnie na firmie. W tej sekcji omówiono zasady zarządzania, poziomy i umiejętności – wszystkie obszary, które właściciele małych firm powinni zrozumieć, aby mogli dokonywać świadomych i skutecznych wyborów dla swoich firm.

Co to jest zarządzanie?

Nie ma powszechnie przyjętej definicji zarządzania. Definicje dzielą gamę od bardzo prostych do bardzo złożonych. Dla naszych celów definiujemy zarządzanie jako zastosowanie funkcji planowania, organizowania, obsadzania personelu, kierowania i kontrolowania w najbardziej efektywny sposób, aby osiągnąć znaczące cele organizacyjne. Mówiąc prościej, zarządzanie polega na osiąganiu celów organizacyjnych poprzez ludzi i inne zasoby.

Zasady zarządzania mają zastosowanie do wszystkich organizacji – dużych lub małych, nastawionych na zysk lub nienastawionych na zysk. Nawet jednoosobowe małe firmy muszą martwić się zasadami zarządzania, ponieważ bez gruntownego zrozumienia sposobu zarządzania przedsiębiorstwami nie można oczekiwać realistycznego sukcesu. Pamiętaj, że najczęstszą przyczyną niepowodzenia małej firmy jest awaria kierownictwa.

Funkcje zarządzania

Każdego dnia właściciele i menedżerowie małych firm będą angażować się w wiele różnych działań – na przykład, radzić sobie z kryzysami, gdy się pojawiają, czytać, myśleć, pisać, rozmawiać z ludźmi, organizować rzeczy do zrobienia, mieć spotkania, wysyłanie e-maili, dbać o przeprowadzanie ocen wydajności i planowanie. Chociaż ilość czasu poświęcanego na każde działanie będzie się różnić, wszystkie działania można przypisać do jednej lub więcej z pięciu funkcji zarządzania:

  • planowania,

  • organizowania,

  • obsadzania personelu,

  • kierowania,

  • kontrolowania.

Jeśli chodzi o samom planowanie jest to proces przewidywania przyszłych zdarzeń i warunków oraz określania kierunków działań służących osiągnięciu celów organizacyjnych. Jest to jeden krok prowadzenia małej firmy, która jest najczęściej pomijana, ale jest to jedna rzecz, która może utrzymać firmę na dobrej drodze i utrzymać ją tam. Planowanie pomaga firmie zrealizować swoją wizję, zrobić rzeczy, pokazać, kiedy rzeczy nie można zrobić i dlaczego nie zostały wykonane prawidłowo, uniknąć kosztownych błędów i określić zasoby, które będą potrzebne do wykonania tych rzeczy. Planowanie biznesowe dla małego biznesu tak samo jak dla każdego innego po prostu ma duże znaczenie.

Z drugiej strony – organizowanie polega na grupowaniu ludzi i przypisywaniu czynności, aby zadania i misja mogły być właściwie realizowane. Ustanowienie hierarchii zarządzania stanowi podstawę wykonywania funkcji organizacyjnej.

W przeciwieństwie do tego, w co niektórzy mogą uwierzyć, zasada organizowania się nie jest martwa. Jest to raczej ważne zarówno dla organizacji, jak i dla jej pracowników, ponieważ zarówno skuteczność organizacji, jak i zadowolenie pracowników wymagają jasnego i zdecydowanego kierownictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *