Bezpieczeństwo w pracy: jak stworzyć warunki sprzyjające realizacji projektów?

Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby stworzyć i utrzymać silną kulturę bezpieczeństwa, która angażuje pracowników w ramach tego procesu.

Łatwo jest przymknąć oko na bezpieczeństwo podczas pracy w szybkim otoczeniu i konieczności dotrzymywania terminów realizacji projektu. Jednak większość pracodawców produkcyjnych może poświadczyć burzliwe wyniki, które mogą wystąpić, jeśli normy bezpieczeństwa nie będą regularnie egzekwowane. Nasze codzienne działania mogą mieć wpływ na koszty i wydajność. Według danych każdego dnia w miejscu pracy dochodzi do 2000 urazów oczu, które kosztują ponad 300 milionów złotych w kontekście:

  • straconego czasu produkcji,

  • kosztów leczenia,

  • odszkodowań dla pracowników.

Oczywiste jest, że wiele firm zawodzi – karmiąc pracowników niewystarczającymi programami bezpieczeństwa i planami zapobiegania urazom. Pracodawcy mają jednak możliwość zmiany tej sytuacji z kilkoma zmianami. Ochrona pracowników nie oznacza, że Twoja organizacja musi zacząć od niczego. Wymaga to jednak stworzenia silnej kultury bezpieczeństwa i otwartych kanałów komunikacji, aby pracownicy mogli współpracować w zakresie identyfikacji zagrożeń i rozwiązywania problemów.

Oto kilka wskazówek, z których menedżerowie operacji, kierownicy budowy i trenerzy bezpieczeństwa mogą skorzystać, aby rozpocząć ten dialog.

Wydajność w bezpieczeństwie – zacznij od góry.

Rozwój zdrowej kultury bezpieczeństwa wymaga przywództwa, aby bronić bezpieczeństwa jako kluczowej wartości organizacyjnej. Kultura firmy musi obejmować bezpieczne prowadzenie, pracę i działanie. Gdy kierownictwo prowadzi bezpieczeństwo, organizacja podąża za nim.

Rozprowadź ankiety dotyczące bezpieczeństwa.

Korzystając z kultury bezpieczeństwa, ważne jest, aby najpierw dowiedzieć się, co pracownicy wiedzą o twoich wytycznych i oczekiwaniach dotyczących bezpieczeństwa. Czy znają twoje zasady i procedury korporacyjne? Czy w ogóle znają swoją odpowiedzialność za bezpieczeństwo? Ta ankieta stanowi również doskonałą okazję do uzyskania anonimowej opinii na temat opinii pracowników na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Rozmowy przed każdą zmianą

Jest to czas, w którym kierownictwo może wzmocnić kulturę bezpieczeństwa poprzez pokrycie braków związanych z obrażeniami, nowo zidentyfikowanymi zagrożeniami i edukowanie personelu, w jaki sposób właściwe procesy i obsługa sprzętu mogą chronić zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich. Celem takich regularnych rozmów na temat bezpieczeństwa jest również zapewnienie otwartego, bezsankcyjnego forum dla pracowników do komunikowania się na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Przełożeni mogą budować zaufanie i okazywać szacunek bezpieczeństwu swoich pracowników, angażując współpracowników w nieformalne dyskusje na temat bezpieczeństwa. Pracownicy, którzy wiedzą, że ich opinie i perspektywy są cenione, będą częściej uczestniczyć w nieformalnej komunikacji na temat praktyk bezpieczeństwa. Jest to również idealne ustawienie do uzyskiwania informacji zwrotnych od pracowników, którzy mogą nie czuć się komfortowo, zgłaszając obawy przed dużą grupą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *