Zainteresowany giełdą? Mamy kilka ciekawostek na początek!

Kiedy firma powinna odkupić akcje?

Kiedy uważa, że ​​akcje są niedowartościowane i uważa, że ​​mogą zarabiać, inwestując w siebie. Może się to zdarzyć w różnych sytuacjach. Na przykład, jeśli spółka poniosła pewne spadki zysków z powodu nieodłącznie cyklicznej branży (takiej jak przemysł półprzewodników) i uważa, że ​​jej cena akcji jest nieuzasadniona, odkupi własne akcje. W innych przypadkach firma odkupi swoje akcje, jeśli inwestorzy gwałtownie obniżą cenę. W tej sytuacji spółka stara się zasygnalizować rynkowi, że z optymizmem uważa, iż jej spadek kursu akcji nie jest uzasadniony. Mówi: “Wiemy więcej niż ktokolwiek inny o naszej firmie. Odkupujemy nasze akcje. Czy naprawdę uważasz, że cena naszych akcji powinna być tak niska?”

Czy dywidenda z akcji zwykłych podlega opodatkowaniu dla akcjonariuszy? Czy firma może to odliczyć od podatku?

Dywidenda wypłacona z akcji zwykłych podlega opodatkowaniu na dwóch poziomach. Pierwszy na poziomie firmy, ponieważ dywidenda pochodzi z dochodu netto po opodatkowaniu (tj. Pieniądze zostały już raz opodatkowane), a następnie na poziomie akcjonariusza. Akcjonariusze podlegają opodatkowaniu z tytułu dywidendy jako zwykły dochód. Dywidenda za akcje uprzywilejowane jest traktowana jako koszt odsetek i jest wolna od podatku na poziomie korporacyjnym.

Dlaczego inwestor miałby kupować akcje uprzywilejowane?

Inwestor, który chce mieć potencjał wzrostu kapitału, ale chce zminimalizować ryzyko, kupiłby akcje uprzywilejowane. Inwestor otrzymywałby stałe wypłaty przypominające odsetki (dywidendy) od akcji uprzywilejowanych, które byłyby bardziej pewne niż dywidendy z akcji zwykłych. Uprzywilejowany właściciel akcji uzyskuje nadrzędne prawo do majątku firmy w przypadku jej upadłości. Natomiast korporacja inwestowałaby w akcje uprzywilejowane, ponieważ dywidendy z akcji uprzywilejowanych są opodatkowane według niższej stawki niż oprocentowanie obligacji.

Dlaczego spółka miałaby przekazywać swoje zyski w formie dywidend akcjonariuszom zwykłym?

Regularne wypłaty dywidend są sygnałem, że firma jest zdrowa i rentowna. Również emisja dywidend może przyciągnąć inwestorów (akcjonariuszy). Wreszcie, spółka może wypłacać zyski udziałowcom, jeśli brakuje jej opłacalnych możliwości inwestycyjnych.

Gdybyś przeczytał, że dany fundusz przyniósł w zeszłym roku 50% zwrotu, czy zainwestowałbyś w niego?

Powinieneś poszukać więcej informacji, ponieważ wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie są wskaźnikiem przyszłych wyników. Warto wiedzieć między innymi, jakie są odpowiedzi na pytania takie jak:

  • Jak wypadł cały rynek?

  • Jak to wyglądało poprzednich latach?

  • Dlaczego w zeszłym roku przyniosło 50% zwrotów?

  • Czy można oczekiwać, że ta strategia będzie działać nieprzerwanie przez następne pięć do dziesięciu lat?

Przed podjęciem decyzji należy poszukać odpowiedzi na te pytania.

Oczywiście powyższe pytania z odpowiedziami to zaledwie mikroskopijna dawka wiedzy o giełdzie, którą dobrze jest znać – zanim cokolwiek się zacznie działać na tym polu. Niemniej jednak powinno Cię to zainspirować do jej poszerzania.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *