Jak powinien wyglądać prawidłowy proces planowania w firmie?

Planowanie jest ważnym działaniem każdej firmy. Kluczem do sukcesu jest podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i upewnienie się, że wszystko jest zaplanowane na przyszłość. Jednak zbyt często firmy podchodzą do swoich procesów planowania raczej pobieżnie.

Dział sprzedaży może planować działania związane z pozyskiwaniem klientów, a jednocześnie tworzyć plany dotyczące oczekiwanego popytu. Jednocześnie marketing może planować dużą presję reklamową, podczas gdy HR ma na celu zmniejszenie liczby pracowników. W rezultacie indywidualne plany nie są postrzegane jako całość, a ich relacje często pozostają niezbadane.

W rezultacie lewa ręka nie ma pojęcia, co robi prawa ręka.

W wielu przypadkach finanse wymagają planów i prognoz, które są bardziej zagregowane niż potrzeby biznesowe lub zespoły finansowe nie mają wystarczających zasobów do zarządzania szczegółami. Czują się sfrustrowani niedociągnięciami procesowymi i systemowymi, co oznacza, że ​​spędzają zbyt dużo czasu na zarządzaniu danymi i nie mają prawie wystarczająco dużo czasu, aby wspierać podejmowanie decyzji biznesowych.

Rola zintegrowanego planowania biznesowego

Doświadczenie pokazuje, że organizacje stosujące zintegrowaną strategię planowania biznesowego mogą osiągnąć lepsze wyniki.

Uważamy, że Finanse są w wielu przypadkach najlepiej przygotowane do zarządzania wdrażaniem zintegrowanego planowania biznesowego. Zintegrowane planowanie biznesowe (IBP) to strategia obejmująca całą organizację. Daje to pewność, że plany przygotowane w dziale sprzedaży są zgodne z planami w obszarach takich jak:

  • dostawa,
  • produkcja,
  • łańcuchy dostaw.

Planowanie nie jest oprogramowaniem ani czymś, co można kupić. Jest to proces kierowany przez kierownictwo wyższego szczebla, który ocenia i weryfikuje popyt, zarządzanie podażą i produktem, projekty strategiczne i wynikające z nich plany finansowe. Taki plan stale dostosowuje plany taktyczne i operacyjne w firmie, dlatego nadal wspiera biznesowe cele. Obejmuje również alokację zasobów potrzebnych do osiągnięcia tych celów.

Rola działu finansowego w planowaniu działań firmy

Zamiast siedzieć na peryferiach, Zespół Finansów musi odgrywać centralną rolę, jeśli strategia planowania w firmie ma odnieść sukces. Cały ten zespół powinien współpracować z partnerami biznesowymi i koordynatorami procesów, aby upewnić się, że istnieje sposób myślenia i założenia wspierające plany operacyjne, a następnie plany te są następnie przekazywane na warunki finansowe.

W tej roli zespół ds. Finansów daje pewność, że ​​wszystkie implikacje finansowe alternatywnych kierunków działania są badane i rozumiane oraz są uwzględnione w zaleceniach prowadzących do podejmowania decyzji. Skutecznie przyjmując każdą z tych ról, zespół finansowy może upewnić się, że plany, budżety i prognozy dla całej grupy są dostosowane do planów każdego działu biznesowego.

Oznacza to, że mogą łatwo wyjaśnić i wesprzeć kluczowe wyniki finansowe szczegółami biznesowymi, odpowiedzialność jest zwiększona, ponieważ pracuje się w firmie nad jednym zestawem danych, firma jest bardziej zadowolona z procesu budżetowego, a jakość i wydajność danych jest zwiększona, ponieważ nie zostają zduplikowane działania związane z planowaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *