Powrót do pracy po pandemii: o czym nie można zapominać?

W odpowiedzi na zniesienie lub złagodzenie warunków obostrzeń wiele firm planuje wznowić pewne operacje w czasie pandemii COVID-19. Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pracowników mają nadrzędne znaczenie, a firmy powinny aktualizować lub opracowywać swoje plany operacji reagowania na pandemię, aby zapewnić bezpieczne wznowienie pracy.

Każde wznowienie działalności musi być zgodne z wymogami rządowych zarządzeń i dyrektyw. Oprócz przestrzegania takich wymagań lub w przypadku braku takich możliwych do wyegzekwowania standardów, firmy powinny rozważyć zalecenia i wytyczne wydane przez odpowiednie jednostki rządowe i agencje zdrowia publicznego.

Chociaż plany ponownego otwierania są z natury specyficzne dla miejsca pracy i lokalizacji, niektóre nadrzędne względy dotyczące siły roboczej powinny stanowić podstawę zarówno do sporządzania takich planów, jak i szerszego procesu decyzyjnego przez zarząd i zarządy.

Poniżej znajduje się lista kluczowych kwestii prawnych dla pracodawców, którzy planują ponownie otworzyć działalność. Ta lista nie jest wyczerpująca i koncentruje się na kwestiach związanych z polityką kadrową, bezpieczeństwem pracowników, zgodnością z przepisami i prywatnością.

Pracodawcy powinni upewnić się, że plany ponownego otwarcia są dostosowane do ich miejsc pracy i aktualizowane w celu odzwierciedlenia pojawiających się zmian – w szczególności zamówień i ogłoszeń miejskich i państwowych dotyczących lokalizacji placówek.

Dystans społeczny

Pracodawcy muszą wdrożyć środki dystansowania społecznego, które są zgodne z wymogami rządowymi i lokalnymi, a także najlepszymi praktykami branżowymi. Środki takie powinny obejmować:

  • środki mające na celu utrzymanie odległości 2 metrów między pracownikami;

  • zamykanie części wspólnych i pomieszczeń socjalnych;

  • zakaz uzgadniania i innych niepotrzebnych kontaktów międzyludzkich.

Przedsiębiorstwa detaliczne powinny podjąć dodatkowe środki ostrożności, względem pracowników i klientów, w celu zachowania odpowiedniej odległości, w tym w kolejkach np. instalowanie ekranów ochronnych lub innych środków łagodzących, na których prawdopodobne są interakcje pracownik-klient. Ważne jest też ograniczenie liczby klientów w obiekcie w dowolnym momencie, czy wdrożenie oddzielnych godzin pracy dla klientów starszych i wysokiego ryzyka i przyjmowanie systemów płatności zbliżeniowych, gdy tylko jest to możliwe.

Czyszczenie i dezynfekcja w miejscu pracy

Firmy powinny wdrożyć udoskonalone praktyki porządkowe, które obejmują czyszczenie i dezynfekcję często dotykanych powierzchni, narzędzi, sprzętu i innych elementów środowiska pracy, stosownie do przypadku, zgodnie z wytycznymi wydanymi przez rząd. W szczególności dezynfekcję należy przeprowadzać przy użyciu produktów spełniających kryteria dotyczące stosowania przeciwko SARS-CoV-2, wirusowi, który powoduje COVID-19, lub zidentyfikowanym równoważnikom.

Osobiste wyposażenie ochronne

W miejscach pracy, w których maseczki nie są już wymagane, firmy powinny opracować niedyskryminacyjną politykę regulującą korzystanie z ochrony dróg oddechowych przez pracowników i mogą zdecydować, czy należy nosić takie wyposażenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *