Rola nowoczesnych aplikacji w biznesowej logistyce

Doskonała komunikacja i koordynacja są obecnie coraz bardziej potrzebne, a przewożone towary przekraczają więcej granic niż kiedykolwiek wcześniej. Aby skutecznie wspierać obszary logistyczne, systemy informatyczne muszą umożliwiać łatwą komunikację z różnymi kontrahentami. Należy zatem wymagać, aby system informacyjny był w stanie obsługiwać nie tylko własny format danych, ale także zdolność komunikacji ze wszystkimi partnerami w łańcuchu dostaw.

Przepływ informacji pomiędzy partnerami biznesowymi w łańcuchu dostaw jest obecnie jednym z kluczowych czynników wpływających na efektywność procesów logistycznych. Szybkość przepływu informacji oraz koncentracja na jej szczegółowości i dostępności w obecnym czasie zaowocowała ciągłymi badaniami i rozwojem rozwiązań usprawniających proces integracji, zarówno w badaniach naukowych, jak i w praktyce biznesowej.

Stosowanie rozwiązań opartych na nowych technologiach jest obecnie coraz częściej wykorzystywane w praktyce biznesowej, o czym świadczą badania autorów prowadzone w ramach projektów badawczych. Celem artykułu jest ukazanie złożoności przepływu informacji w globalnych łańcuchach dostaw oraz tego, jak tradycyjne podejście zmieniło się przez te wszystkie lata, aby sprostać nowym wyzwaniom.

Nowoczesne aplikacje zastosowane w łańcuchu dostaw

Czas skończyć oglądać się jest starą technologią, ale równocześnie pamiętać, że bez dodatkowego modelu organizacji nie będzie łatwo pasować do złożonych łańcuchów dostaw, w które zaangażowanych jest wiele podmiotów. Jednak podstawą są czyste dane podstawowe i wykorzystanie standardów w identyfikatorach i wiadomościach elektronicznych, które muszą być podstawą wszelkich modeli integracji w logistyce. Trudno sobie wyobrazić, że w globalnym łańcuchu dostaw dostawca usług logistycznych będzie musiał stosować różne standardy komunikatów do wszystkich dostawców i przewoźników na całym świecie, których liczba może sięgać nawet kilkuset.

Jeśli nie użyjemy globalnych identyfikatorów, w jaki sposób możliwe byłoby śledzenie pojedynczej jednostki logistycznej oraz monitorowanie warunków środowiskowych, gdy jest ona przekazywana od dostawcy za pośrednictwem przewoźnika drogowego, terminalu kolejowego, przewoźnika kolejowego, terminalu morskiego, przewoźnika morskiego i tak dalej – nie miałoby to sensu. Dlatego w oparciu o te podstawowe standardy identyfikatorów i komunikatów istnieją modele interoperacyjności, gdzie jednym z nich jest model interoperacyjności logistyki, a drugim jest system oparty na standardach komunikatów. Chociaż oba są bardzo dobrze i szczegółowo opisane, mają pewne braki w zakresie interoperacyjności z dostawcami usług logistycznych.

Warto poprawiając firmowy łańcuch dostaw bliżej spojrzeć na procesy biznesowe zidentyfikowane w modelu – to zakłada pełną współpracę pomiędzy klientem od umów o współpracy poprzez synchronizację danych podstawowych, warunki logistyczne, planowanie transportu, magazynowanie, transport oraz fakturowanie i rozliczenia i wtedy taki układ zaczyna nabierać sensu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *