Ryzyko w inwestycji – i o to chodzi!

Nawet jeśli nie masz doświadczenia w inwestowaniu, być może znasz już niektóre z najbardziej podstawowych zasad rozsądnego inwestowania. Jak się ich nauczyłeś? Poprzez zwykłe, rzeczywiste doświadczenia, które nie mają nic wspólnego z giełdą.

Na przykład, czy kiedykolwiek zauważyłeś, że uliczni sprzedawcy często sprzedają pozornie niepowiązane produkty – takie jak parasole i okulary przeciwsłoneczne? Początkowo może się to wydawać dziwne. W końcu, kiedy dana osoba kupiłaby oba przedmioty w tym samym czasie? Prawdopodobnie nigdy – i o to chodzi. Sprzedawcy uliczni wiedzą, że kiedy pada deszcz, łatwiej jest sprzedać parasole, ale trudniej jest sprzedać okulary przeciwsłoneczne. A kiedy jest słonecznie, jest odwrotnie. Sprzedając oba produkty – innymi słowy, dywersyfikując linię produktów – sprzedawca może zmniejszyć ryzyko utraty pieniędzy w danym dniu.

Jeśli to ma to dla Ciebie sens, masz dobry początek w zrozumieniu alokacji aktywów i dywersyfikacji. Niniejsza publikacja w pełniejszy sposób obejmie te tematy, a także omówi znaczenie przywracania równowagi od czasu do czasu.

Zacznijmy od alokacji aktywów

Alokacja aktywów obejmuje podział portfela inwestycyjnego na różne kategorie aktywów, takie jak:

  • akcje,

  • obligacje,

  • środki pieniężne.

Proces określania, jaką kombinację aktywów trzymać w portfelu, jest bardzo osobisty. Alokacja aktywów, która działa najlepiej dla Ciebie w dowolnym momencie Twojego życia, będzie w dużej mierze zależeć od Twojego horyzontu czasowego i Twojej zdolności do tolerowania ryzyka.

Horyzont czasowy

Twój horyzont czasowy to przewidywana liczba miesięcy, lat lub dekad, które będziesz inwestować, aby osiągnąć określony cel finansowy. Inwestor z dłuższym horyzontem czasowym może czuć się bardziej komfortowo, podejmując bardziej ryzykowną lub bardziej zmienną inwestycję, ponieważ może przeczekać powolne cykle gospodarcze i nieuniknione wzloty i upadki na naszych rynkach. Z kolei inwestor oszczędzający na naukę nastolatka prawdopodobnie podjąłby mniejsze ryzyko, ponieważ ma krótszy horyzont czasowy.

Tolerancja ryzyka

Tolerancja na ryzyko to Twoja zdolność i chęć utraty części lub całości pierwotnej inwestycji w zamian za większe potencjalne zyski. Agresywny inwestor lub inwestor o wysokiej tolerancji na ryzyko jest bardziej narażony na ryzyko utraty pieniędzy, aby uzyskać lepsze wyniki. Inwestor konserwatywny lub inwestor o niskiej tolerancji na ryzyko preferuje inwestycje, które pozwolą zachować jego pierwotną inwestycję.

Ryzyko a nagroda

Jeśli chodzi o inwestowanie, ryzyko i zysk są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Nie pozwól nikomu powiedzieć Ci inaczej. Wszystkie inwestycje wiążą się z pewnym ryzykiem. Jeśli zamierzasz kupić papiery wartościowe – takie jak akcje, obligacje lub fundusze wspólnego inwestowania – przed dokonaniem inwestycji musisz zrozumieć, że możesz stracić część lub całość swoich pieniędzy. Nagrodą za podjęcie ryzyka jest możliwość uzyskania większego zwrotu z inwestycji. Jeśli masz cel finansowy o długim horyzoncie czasowym, prawdopodobnie zarobisz więcej pieniędzy, ostrożnie inwestując w kategorie aktywów o wyższym ryzyku, takie jak akcje lub obligacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *