Sposób na produktywność i bezpieczeństwo pracy na magazynie

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo magazynów, istnieje wiele korzyści, o których często się zapomina. Procedury bezpieczeństwa są często lekceważone w różnych miejscach pracy z powodu braku czasu, niewystarczających zasobów lub możliwości pójścia na skróty w celu zaoszczędzenia pieniędzy. Jednak solidne wdrożenie procedur bezpieczeństwa wiąże się z dużymi korzyściami, takimi jak większe zadowolenie pracowników, a także zwiększona produktywność. Dzięki zminimalizowaniu ryzyka urazów występuje mniej zakłóceń w miejscu pracy, a absencja związana z urazami jest również ograniczona. Przestoje sprzętu to kolejny czynnik, którego można uniknąć poprzez odpowiednie stosowanie procedur bezpieczeństwa. Oto kilka wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, które pomogą zachować bezpieczeństwo magazynu.

Upewnij się, że sprzęt bezpieczeństwa jest używany przez cały czas

W magazynie ważne jest, aby do podnoszenia zbyt ciężkich przedmiotów używać wózków widłowych lub wózków hydraulicznych. W razie potrzeby należy również nosić odpowiednie okulary i kaski. Pracownicy powinni być świadomi istnienia wyjść awaryjnych, a tryskacze zainstalowane na dachu nie powinny być nigdy blokowane. Sprzęt bezpieczeństwa jest wdrażany w celu zminimalizowania obrażeń w miejscu pracy, więc chociaż rozpoczęcie jego stosowania może być czasochłonne, to opłaca się na dłuższą metę.

Wyeliminuj wszelkie potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa

Upewnij się, że wszystkie podłogi magazynowe są wolne od zagrożeń „poślizgnięcia się i potknięcia”. Ważne jest, aby ta kontrola bezpieczeństwa była przeprowadzana regularnie przez wszystkich pracowników i aby podłoga była zawsze wolna od zbłąkanych sznurków, płynów i innych potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów. Istotne jest również, aby usuwać wszelkie pęknięcia i wgłębienia w posadzce, ponieważ mogą one spowodować poważne obrażenia u pracodawców, a także uszkodzenie drogich maszyn.

Znakowanie magazynu

Zawsze należy wyraźnie oznaczyć wyznaczone strefy niebezpieczne. Niebezpieczny sprzęt powinien być przechowywany w miejscu, które jest wyraźnie oznakowane, a bezpieczne przejścia powinny być wyróżnione za pomocą odpowiednich oznaczeń. Najłatwiejszym sposobem oświetlenia stref niebezpiecznych jest użycie taśmy lub pomalowanie czarno-białych pasów na podłodze wyznaczonego obszaru. Pozwala to pracownikom być świadomym niebezpiecznego otoczenia i może być przydatne w unikaniu wypadków, które mogą spowodować poważne obrażenia. Każdy producent oferujący regał wysokiego składowania to potwierdzi!

Zapewnij szkolenia i kursy przypominające

Zapewnij wszystkim pracownikom wykształcenie i aktualną wiedzę na temat bezpiecznych praktyk w miejscu pracy. Pozwala to na lepsze przestrzeganie procedur, ponieważ pracownicy będą w pełni świadomi konsekwencji, które mogą wynikać z niebezpiecznego miejsca pracy. Wypadki najczęściej zdarzają się, gdy chce się zaoszczędzić czas. Jeśli pracownicy i kierownictwo są w pełni świadomi konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z tego faktu, procedury mogą być dokładniej przestrzegane.

Materiał opracowano we współpracy z Industrial

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *