Złe użytkowanie przenośników – do czego może to prowadzić?

Problemy, na które należy zwrócić uwagę w systemach przenośnikowych są rozliczne. Patrząc na sposób działania systemów przenośników, ważne jest, aby znać problemy, które mogą wystąpić w systemie przenośników, aby zmniejszyć ryzyko błędów i związane z nimi koszty nieprawidłowego działania, zarówno pod względem czasu, jak i pieniędzy.

Kiedy dochodzi do nieprawidłowego ułożenia systemu przenośnika taśmowego, oznacza to, że taśma przenośnika nie jest już wyrównana z torem, na którym znajduje się przenośnik. Można to zidentyfikować, sprawdzając, czy taśma przenośnika przesuwa się z jednej strony na drugą, co może prowadzić do:

  • przestojów w pracy i systemu przenośnika,

  • uszkodzenia taśmy,

  • uszkodzenia przenoszonego przedmiotu z powodu upadku lub wyrzucenia,

  • kosztów konserwacji.

Jeśli ten problem pozostanie nierozwiązany, może rozprzestrzenić się na cały przenośnik taśmowy lub, co gorsza, na cały system, jak efekt tętnienia, dlatego ważne jest, aby rozwiązać ten problem natychmiast po pojawieniu się problemu.

Zatarte rolki

Może się to zdarzyć w systemie przenośnikowym, gdy rolki na przenośniku taśmowym zatrzasną się, ponieważ są zwykle zbudowane z elementów takich jak stal. Może to prowadzić do powstania ostrych krawędzi na rolkach, które powodują niewłaściwe prowadzenie, jak wspomniano powyżej, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących przy systemie oraz zwiększone ryzyko uszkodzenia elementów przenoszonych na systemie przenośnikowym.

Im dłużej ten problem istnieje, tym bardziej prawdopodobne jest, że system przenośników ulegnie awarii, a ponieważ jest to podstawowa część działania systemów przenośników, prawdopodobnie spowoduje wstrzymanie lub zamknięcie systemu podczas naprawy. Dlatego najlepiej jest rozwiązać ten problem, gdy tylko zaczną pojawiać się znaki.

Poślizg paska

Jedną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę podczas instalacji systemu przenośników, jest napięcie pasów. Zbyt duże lub zbyt małe naprężenie spowoduje zerwanie taśmy i zerwanie systemu przenośnikowego. Ważną częścią tego, jak działa system przenośników, jest to, że koło pasowe, o którym wspomniano we wcześniejszej sekcji, ma wystarczającą przyczepność, aby chwycić pas, a jeśli nie, prowadzi to do nadmiernego rozciągania, które jest zwykle słyszalne w dźwięku pisku.

Kiedy można usłyszeć poślizg paska lub hałas towarzyszący poślizgowi paska, ważne jest, aby zlecić konserwację w celu usunięcia narostu, zwiększenia owinięcia koła pasowego lub ponownego skonfigurowania wymagań dotyczących wielkości napięcia tej części. system potrzebuje. Im dłużej zostanie pozostawiony, tym dłużej prawdopodobnie zajmie naprawienie problemu, co skutkuje zmniejszoną przepustowością, a co za tym idzie mniejszą działalnością.

Blokady

Kiedy pojawiają się blokady, może to powodować gromadzenie się przedmiotów na systemie przenośnikowym, co wpływa na przepustowość lub objętość jednostek w systemie przenośnikowym. Zwykle są one zauważalne szybciej, ponieważ spowalniają przepustowość systemu przenośników i dlatego można to naprawić wcześniej w porównaniu z innymi problemami, które mogą nie być tak zauważalne.

Chcesz zminimalizować możliwość wystąpienia któregokolwiek z tych problemów? Stawiaj zawsze na wysokiej jakości przenośniki, takie jak: primacon.pl/pl/24/przenosniki-rolkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *