Sprzedawcy w branży zoologicznej – czego się od nich wymaga?

Odpowiedzialna sprzedaż detaliczna psów i kotów, zgodna z zapisami kodeksu postępowania, może zmniejszyć ryzyko niechcianych zwierząt domowych lub rozmnażania niechcianych miotów. Kodeks postępowania zachęca sprzedawców detalicznych do upewnienia się, że kupujący zabierają do domu zwierzę, które jest zdrowe, odpowiednie do ich obecnego i przewidywanego stylu życia i nie przyczyni się do przeludnienia.

Sprzedawcy detaliczni muszą się również upewnić, że kupujący są w pełni poinformowani o potrzebach ich zwierzaka, ich obowiązkach wobec społeczności i wymaganiach regulacyjnych – w tym:

• kontroli hodowli,
• odpowiednim zarządzaniu zachowaniem,
• identyfikacji i rejestracji (jeśli dotyczy).

Najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka niechcianych kotów i psów przez sprzedawców detalicznych jest upewnienie się, że wszystkie koty i psy są pozbawione płciowości przed osiągnięciem wieku rozrodczego, że wszystkie koty i wszystkie psy są wyposażone w mikroczip, a nabywcy są odpowiednio poinformowani o odpowiedzialnym posiadaniu zwierząt.

Ponadto stado powinno być pozyskiwane wyłącznie od hodowców, którzy działają zgodnie z akceptowalnymi standardami. Wdrożenie Kodeksu postępowania dla sklepów zoologicznych stanowi uzupełnienie innych inicjatyw mających na celu zarządzanie niechcianymi kotami i psami oraz tych, które mają na celu poprawę ogólnego dobrostanu zwierząt. Chodzi również o kwestie dotyczące przyjętych standardów zarządzania innymi gatunkami zwierząt sprzedawanymi w sklepach zoologicznych.

Kadra pracownicza w sklepach zoologicznych

KrzemWszyscy pracownicy powinni być świadomi swoich obowiązków wobec zwierząt i posiadać odpowiednie kompetencje do ich wykonywania. Zachęca się do formalnego szkolenia, takiego jak zdobycie kwalifikacji w szkole technicznej w zakresie opieki nad zwierzętami. Członkowie personelu powinni posiadać wiedzę i doświadczenie – lub znajdować się pod bezpośrednim nadzorem osoby, która jest kompetentna, doświadczona i kompetentna – w opiece nad każdym hodowanym gatunkiem zwierząt. W szczególności kompetencje personelu powinny obejmować dobrą znajomość różnych diet, warunków utrzymania i wyposażenia, a także znajomość objawów powszechnych chorób, metod leczenia i lekarstw występujących u zwierząt znajdujących się pod ich kontrolą.

Kierownik i personel powinni zostać przeszkoleni i poćwiczeni w informowaniu klientów o ich obowiązkach związanych z opieką nad zwierzętami, które sprzedają, oraz, w miarę możliwości, powinni upewnić się, że są przygotowani z odpowiednim zaopatrzeniem i wyposażeniem niezbędnym dla bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia zwierząt.

Personel powinien być wybierany na podstawie postawy, wiedzy i empatii dla zwierząt. Kierownik i personel powinni zostać przeszkoleni i poćwiczeni w zakresie ewakuacji zwierząt w sytuacjach awaryjnych. Pisemne zasady i procedury powinny być dostępne dla wszystkich pracowników i powinny stanowić część programu integracji pracowników.

Artykuł powstał we współpracy z: e-pazur.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *