Rozważania środowiskowe w kontekście analizy GIS

Ostatnie postępy w statystykach przestrzennych i systemach informacji geograficznej dostarczają innowacyjnych platform do diagnozowania środowiskowych problemów zdrowotnych i opracowywania interwencji. W tym artykule w kontekście analizy GIS rzucimy okiem na techniki przestrzenne i to jak można je najskuteczniej wdrożyć w celu rozwiązania problemów związanych ze zdrowiem środowiskowym, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii sprawiedliwości środowiskowej.

Wiele wyników zdrowotnych jest kształtowanych przez liczne i wzajemnie na siebie oddziałujące czynniki, w tym wpływy:

  • społeczne,

  • środowiskowe,

  • czynniki gospodarza.

Obecne programy interwencyjne i wspierające bazy danych nie mają na celu tworzenia powiązań między czynnikami przyczyniającymi się i zapewnienia zintegrowanego podejścia do badań i praktyki w zakresie zdrowia środowiskowego. Te ograniczenia utrudniają nam rozwikłanie złożonej etiologii problemów związanych ze zdrowiem środowiskowym — często ograniczając nasz postęp w rozwiązywaniu problemów związanych ze sprawiedliwością środowiskową. Dzięki zintegrowaniu komponentów wieloczynnikowych w kompleksowy model, technologia systemów informacji geograficznej (GIS) i statystyki przestrzenne ułatwiają innowacyjne strategie poprawy środowiska i zdrowia publicznego.

Prawidłowo wykonana analiza przestrzenna – czyli jaka?

Kluczem do analizy przestrzennej jest to, że większość danych zawiera komponent geograficzny, który można powiązać z określoną lokalizacją, taką jak miejscowość, kod pocztowy, blok lub pojedynczy adres, a także z bardziej ekologicznymi cechami geograficznymi, takimi jak jako strefa zlewni, zlewni, równiny zalewowej i nadbrzeżnej. Analiza geograficzna umożliwia użytkownikom eksplorację i nakładanie danych według lokalizacji, ujawniając ukryte trendy, które nie są łatwo widoczne w tradycyjnych arkuszach kalkulacyjnych i pakietach statystycznych.

GIS umożliwia tworzenie architektur danych przestrzennych (i czasoprzestrzennych), które można następnie analizować za pomocą statystyk przestrzennych. Wyniki analityczne można następnie wyświetlić w GIS, aby ułatwić interpretację. Ponadto GIS zawiera zaawansowane możliwości generowania przejrzystych i przystępnych map i raportów danych, które mogą służyć jako potężne narzędzia do badań, działań informacyjnych i projektowania polityki.

Literatura na temat wykorzystania GIS i statystyk przestrzennych w odniesieniu do zdrowia środowiskowego jest obszerna i szybko się powiększa.

GIS, analiza przestrzenna i badania

Badacze wykorzystali GIS i statystyki przestrzenne w różnych zastosowaniach środowiskowych, w tym jakości powietrza, jakości wody, ekspozycji na pestycydy, kontroli wektorów i środowiska zbudowanego. Jednym z kluczowych pytań, które często pojawia się w badaniach dotyczących zdrowia środowiskowego, jest powiązanie wyników zdrowotnych z danymi dotyczącymi narażenia. Dopóki dane dotyczące wyników zdrowotnych zawierają pewne odniesienia geograficzne, GIS umożliwia powiązanie wyników i danych dotyczących narażenia poprzez wspólną geografię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *